Starše prosimo , da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Prvi roditeljski sestanek je skupen in sicer drugo sredo v mesecu septembru. Termine ostalih sestankov določijo razredniki in jih pravočasno objavijo.

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne,kot jih kaže spodnja tabela.  Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času (predhoden dogovor z razrednikom).

 

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

RODITELJSKI SESTANKI

 

Skupno 1.899 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost