Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Karmen Peklar, Franc Simonič – podpredsednik, mag. Regina Stajnko Polutnik), pet predstavnikov šole (Nataša Potočnik – predsednica, Mateja Simonič, Darja Ferk, Tina Fošnarič, Slavica Kelbič) in trije predstavniki staršev  (Tomislav Letnik, Tina Rat, Polona Robič).

LDN

Zapisniki

Poslovnik o delu Sveta zavoda

 

 

Skupno 553 obiskov, današnjih obiskov 1